SF Cinema เปลี่ยนเบอร์ Call Center โทร.1349 พ่วงระบบ AI ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562

0
1002

SF-Smart-Call-1

โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ SF Call Center จากเดิม 02-268-8888 เป็น SF Smart Call 1349” คอลเซ็นเตอร์สุดล้ำด้วยระบบ AI แห่งแรกของโรงภาพยนตร์ในเมืองไทย เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้ายุคใหม่ที่ชื่นชอบความรวดเร็วและสะดวกสบาย สั่งงานได้ด้วยเสียง ทั้งการตรวจสอบรอบฉาย ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ สอบถามโปรโมชั่น แจ้งลืมสิ่งของ รวมถึงการส่งข้อมูลที่ลูกค้าต้องการผ่านทาง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของลูกค้าทันทีที่ทำรายการจบ

ทั้งนี้ ลูกค้าของ เอส เอฟ สามารถใช้บริการ SF Smart Call 1349 คอลเซ็นเตอร์ระบบ AI ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้เป็นต้นไปSF-Smart-Call-2

Leave a Reply