จินา โอสถศิลป์ เข้ารับพิธีประสาทปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

จินา โอสถศิลป์

จินา โอสถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด เข้ารับพิธีประสาทปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ณ ห้องเกษมสโมสร ชั้น 3 อาคารเกษมพฤกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ผ่านมา

โดยมีคุณพ่อวัฒนา โอสถศิลป์ พร้อมด้วยครอบครัว ญาติมิตร และผู้บริหารจีดีเอช จิระ มะลิกุล, ยงยุทธ ทองกองทุน,วิชชพัชร์ โกจิ๋ว,สุวิมล เตชะสุปินัน, ปรียาวรรณ สิริทรัพย์ทวี ฯลฯ ร่วมแสดงความยินดี

ทั้งนี้ทางเว็บไซต์ Mereview.in.th ของแสดงความยินดีกับคุณจินา มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

Jina-Osothsilp-2
Jina-Osothsilp-3
Jina-Osothsilp-4
Jina-Osothsilp-5
Jina-Osothsilp-6
Jina-Osothsilp-7
Jina-Osothsilp-8
Jina-Osothsilp-9
Jina-Osothsilp-10
Jina-Osothsilp-11
Jina-Osothsilp-12
Jina-Osothsilp-13
Jina-Osothsilp-14
Jina-Osothsilp-15
Jina-Osothsilp-16
Jina-Osothsilp-17
Loading...

Leave a Reply